Hur ser pocketböckerna ut? 

Hur skräddarsyr jag min pocketbok?

Hur söker jag titlar utifrån språknivå?

Vad är LIX?

Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent. Observera att LIX endast ger en fingervisning om hur lätt eller svår en text är. Tolkningen av LIX-värdet är inte någon exakt vetenskap utan snarare en indikation på vilken nivå texten ligger. Vi på Abibo använder de provläsningstexter vi får tillgång till av varje enskilt bokförlag för att göra en tolkning av varje boktitels Läsbarhetsindex. Denna provläsningtext innefattar oftast inledning samt ett utdrag ur bokens första kapitel. 

Tolkning

< 30 Mycket lättläst, barnböcker eller böcker skrivna med särskillt anpassat språk.
30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
41 - 50 Medelsvår, normal tidningstext
51 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

Utskrift av förhandsgranskning, hur gör jag?

Det är bara genom att skriva ut förhandsgranskningen som du kan få en korrekt bild av dina inställningar. Kom ihåg att anpassa dina skrivarinställningar så att din utskrift motsvarar pocketbokens storlek. Texten i utskriften skall täcka en yta motsvara ett stående A5-format (inklusive indrag runtom texten), texten ska inte täcka ett helt A4-ark.


Kan någon snälla berätta för mig hur jag gör? 

Är typsnittet Dyslexia det bästa typsnittet för alla dyslektiker?

Nej, tyvärr är det inte så enkelt. Även hos personer med dyslexi är det individuellt vad som anses vara ett "lättläst" typsnitt. Dyslexia är framtaget av Christian Boer som är Grafisk Designer och som själv har erfarenheter av dyslexi. Christian och många med honom upplever att detta typsnitt hjälper dem att få ett bättre läsflyt eller snarare förhindrar dem att förväxla och vrida på bokstäver, vilket kan vara vanligt hos personer med dyslexi. 

Varför överensstämmer inte min Abibobok med en annan printad upplaga av samma titel?

Alla Abiboböcker printas utifrån samma Epub-fil som förlagen använder till sin utgåva av E-bok. Så om bokförlaget tex valt att använda olika illustrationer för printad upplaga och E-bok så kan du räkna med att din Abibobok kommer att se ut som E-bokens version. En Abibopocket är kan man säga är en individanpassad E-bok i printat format........Hängde du med?