Produktbeskrivning

Hur ser pocketböckerna ut?

Storlek

Boken är producerad som mjukband eller så kallad ”Storpocket” med måtten 135x210mm.

Miljömärkt papper

Omslaget är av mattlaminerat papper 240g Invercote G och inlagan är tryckt på 100g Munken Lynx vit. Boken är både miljömärkt med svanenmärkning och FSC som står för Forest Stewardship Council som är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Max antal sidor

Inlagan i pocketboken kan tryckas i som mest 750 sidor. 

Språknivå

Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent. Observera att LIX endast ger en fingervisning om hur lätt eller svår en text är. Tolkningen av LIX-värdet är inte någon exakt vetenskap utan snarare en indikation på vilken nivå texten ligger. Vi på Abibo använder de provläsningstexter vi får tillgång till av varje enskilt bokförlag för att göra en tolkning av varje boktitels Läsbarhetsindex. Denna provläsningtext innefattar oftast inledning samt ett utdrag ur bokens första kapitel. 

Tolkning

< 30 Mycket lättläst, barnböcker eller böcker skrivna med särskillt anpassat språk.
30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
41 - 50 Medelsvår, normal tidningstext
51 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska


Textstorlek 

I inställningssteg 1 är brödtexten 9 punkter och tillhörande rubriker mellan 11 och 16 punkter

I steg 2: brödtext 10 punkter, rubriker 12 till 17 punkter

I steg 3: brödtext 12 punkter, rubriker 14 och 19 punkter

I steg 4: brödtexten 14 punkter, rubriker 16 och 21 punkter

I steg 5: brödtexten 16 punkter, rubriker 18 och 23 punkter

Vi vill göra er uppmärksam på att olika typsnitt skrivna i samma punktstorlek per automatik inte är exakt lika stora. Exempelvis är typsnittet Dyslexie från grunden skapat för att vara större än mer vanligt förekommande typsnit som exempelvis Times New Roman. 

E-bok som förlaga

Alla pocketböcker från Abibo trycks utifrån en ursprunglig förlaga i Epub format, det vill säga samma Epub-fil som bokförlagen använder till sin utgåva av E-bok. Om bokförlaget tex valt att använda olika illustrationer på printad upplaga och E-bok så kan du räkna med att din Abibobok kommer att se ut som E-bokens version.