“ Jag är mamma till en kille som har dyslexi och koncentrationssvårigheter. På biblioteket hittade jag ingen bok som till 100% täckte min sons behov. Detta blev startskottet till att utveckla Abibo.se, som erbjuder individanpassade pocketböcker till lässvaga personer” 

// Anna Hansers Rutäng, Abibos grundare och VD Arrtodo AB

Problemlösning
Böcker är ofta skapade utifrån en generell standard för att nå en massmarknad. Detta är sällan tillräckligt för att väcka läslust hos den som har läs- och skrivsvårigheter.
Affärsidé
Abibos affärsidé är att sälja individanpassade böcker för livets alla skeenden. Vår samlade kunskap påvisar att en lässvag person kan uppnå sin ultimata läsupplevelse om de själva får skapa de rätta förutsättningarna. Abibo gör det möjligt för kunden att bestämma över de faktorer som rent grafiskt gör boken lättläst ur ett personligt och individuellt perspektiv.
Målgrupp
Vår målgrupp är lässvaga, dvs personer med synnedsättning pga synskada eller ålders-synnedsättning samt personer som har svårigheter med avkodning, läshastighet eller läsförståelse, exempelvis personer med dyslexi, koncentrationssvårigheter, kognitiv- eller liknande funktionsnedsättning samt nybörjaren, dvs barn eller vuxna som ska lära sig att läsa för första gången eller på ett nytt språk med ett nytt alfabet.

Vårt Why?

Vi vill att människor blir sedda och behandlade som den individ de är så att de med läslust och stärkt självkänsla får möjlighet att utveckla sina drömmar och sin egen framtid.

Vision

Med Abibo ska vi sätta individanpassat läsande som ny standard och bidra till ett nytt sätt att tänka gällande inkludering av personer med läs-och skrivsvårigheter.

Mål

Vi vill ge lässvaga personer möjligheten till individanpassat läsande för alla olika skeenden i livet.

#Läsinlärning #Lustläsning #Studier #Samhällsorientering #Arbete #Fritid #Hobby #ung #gammal