Logotyp

Specialpedagoger Online har en unik och effektiv onlinetjänst som aldrig är längre än ett skypesamtal bort. Lika enkel som genialisk tycker vi på Abibo. Vi rekommenderar

därför alla aktörer, privata som kommunala, i behov av specialpedagogisk spetskompetens att kolla in vad SPPO har att erbjuda. http://www.sppo.se/

Begripsam logotyp

Begripsam arbetar främst med att göra samhället mer tillgängligt. Framför allt arbetar de med tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter.

Begripsam genomför regelbundet tester för att förbättra tillgängligheten för produkter och tjänster, webbplatser, appar, texter och liknande. De deltar i olika projekt och uppdrag

som experter eller projektledare, genomför användartester på olika nivåer och med olika grupper, vi leder workshops, håller föreläsningar och

seminarier. http://www.begripsam.se/